boyband

วง “Boy Band” จากเกาหลีถือว่าเป็นวงดนตรีทีไ่ด้รับความนิยมไปทั่วโลก ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านของการทำวงที่มีจุดเด่น และเอกลักษณ์ และแนวดนตรีที่แปลกใหม่ และหน้าตาของแต่ละคนที่ราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยม